Maailman johtaviin sähköisten toimilaitteiden ja venttiilivaihteistojen valmistajiin lukeutuvan AUMA Groupin ovat tähän asti muodostaneet itsenäiset tuotemerkit: AUMA, DREHMO, GFC, Haselhofer ja SIPOS.

Nyt AUMA Group vastaa markkinoiden uusiin haasteisiin uudistamalla tuotemerkki- ja organisaatiorakenteensa.
Rakenneuudistus on tarkoitus toteuttaa siten, että tuotemerkit sulautuvat yhdeksi AUMA-tuotemerkiksi. Tavoitteena on yhtenäinen yritys- ja tuotebrändi, jonka liiketoiminta on organisoitu viiteen eri teollisuuden aloihin keskittyvään divisioonaan: Water, Power, Oil & Gas, Industry & Marine ja Drives.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa markkinointi- ja huoltoyksiköt Saksassa sekä useimmissa ulkomaisissa tytäryhtiöissä on jo yhdistetty. Tammikuusta 2015 lähtien AUMA on näin voinut tarjota kaikkien tuotemerkkiensä osalta kokonaisvaltaisen tuote- ja huoltopaletin yhdeltä ja samalta toimittajalta.

Yhdistämällä nämä viisi omilla markkinoillaan menestynyttä yritystä tuotemerkkeineen AUMA-brändin alle pystymme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin entistä tehokkaammin ja joustavammin sekä varmistamaan sähkötoimilaitteiden kehityksen myös tulevaisuudessa.