AUMA Finland koulutti kuluvan vuoden tammikuussa TVO:n henkilökuntaa kahden päivän koulutusjaksolla Olkiluodossa.

Koulutuksen 1. päivän aiheena oli Auman ydinvoimasähkötoimilaite mallistot SAI  ja SA(R)N. Koulutusosat oli jaettu ensin teoriaosuudelle, jonka jälkeen oli käytännön osuuden vuoro.

Koulutuksessa keskityttiin molempiin SAI/SARN-mallistoihin, koska molempia sarjoja käytetään monipuolisesti laitoksien ”Inside containment”  ja ”Outside containment” vyöhykkeillä.

Koulutuksen 2. päivänä keskityttiin AUMA:n SIPOS sähkötoimilaitteisiin, jotka ovat merkittävässä osassa turbiinilaitosta valmistuvassa OL3 ydinvoimalaitoksessa.