AUMA Cloud – Toimilaite tietojen saatavuuden parantaminen käyttäjälle.

AUMA on laajentanut digitaalisten palvelujen tuotteittaan uuden AUMA Cloudin avulla, joka on ilmainen ja turvallinen pilvipohjainen ratkaisu kustannustehokkaaseen käyttöomaisuuden hallintaan ja todelliseen toimilaitteen kuntoon perustuvaan ennakoivaan kunnossapitoon ja ylläpitoon.

AUMA Cloud tarjoaa helppokäyttöisen interaktiivisen alustan, jossa kerätään ja arvioidaan laitteiston yksityiskohtaisia ​​tietoja kaikista AUMA-toimilaitteista. Pilvi mahdollistaa laitosten operaattorienja omistajien työssä helpomman havaitsemiseen toimilaitteiden toiminnoista ja auttaa työkaluna liian suurten kuormien tai muiden ongelmien ennakoimiseen varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa toteuttaa korjaavia toimenpiteitä ajoissa mahdollisten vikojen estämiseksi.

AUMA-toimilaitteissa on kattavat tiedonkeruujärjestelyt. Niiden AC-integroidut ohjausyksiköt tallentavat automaattisesti monenlaisia ​​käyttötietoja, mukaan lukien moottorin käynnistyksen, moottorin käyntiajan, lämpötilan, tärinän, vääntömomentit, varoitussignaalit ja viat.

Nämä tiedot antavat arvokasta tietoa kuormista, joita toimilaitteet ja niihin liittyvät venttiilit ovat kokeneet niiden käyttöiän aikana.

Aiemmin tätä käyttötietoa ovat käyttäneet pääasiassa AUMA-asiantuntijat, joilla on erikoisohjelmisto. Nyt laitosten omistajat ja operaattorit voivat myös hyödyntää kaikkia tietoja. AUMA Cloud analysoi tiedot ja esittää tulokset selkeästi, mukaan lukien keskeiset parametrit, kuten toimilaitteen käyttöajat ja iskujen määrät kullekin venttiilille.

AUMA-pilvi antaa laitoksille nopean katsauksen toimilaitteiden ja venttiilien hyvinvoinnista. Kaikki liialliset kuormat voidaan helposti havaita ja huolto suunnitella todellisten käyttöolosuhteiden perusteella.

Jos tarkempi analyysi on tarpeen, toimilaitteen tiedot AUMA Cloudista on nopea ja helppo lähettää AUMA-palveluun asiantuntijalle. Tämä helpottaa etädiagnostiikkaa ja vähentää samalla paikan päällä tapahtuvan palvelun kustannuksia ja nopeuttaa korjauksia.

Tulevaisuudessa AUMA aikoo ottaa digitalisointia entisestään parantamalla AUMA Cloudia innovatiivisilla palveluilla. Näitä voivat olla hajautettujen sivustojen suora seuranta, koneoppi ja rajapinnat sisäisiin ja ulkoisiin järjestelmiin.

Verkkosovelluksena AUMA Cloud toimii minkä tahansa yleisen selaimen kanssa eikä vaadi lisäohjelmiston asennusta. AUMA-pilvi on maksuton. Avaa vain alla oleva linkki:https://cloud.auma.com/